Praktijkdag De Brexit

Dinsdag 5 juni 2018

Van der Valk Hotel, Utrecht

Programma

dinsdag 5 juni 2018

10:00

 • Ontvangst met koffie & thee

10:30

 • Welkomstwoord en opening door de dagvoorzitter

10:45

 • Brussel vertelt!

  Hoor uit eerste hand de laatste stand van zaken rond de Brexit. Gaan we links af of toch middendoor? Er liggen verschillende scenario’s op tafel maar welke gaat het worden dat is nog de vraag.

11:30

 • Er komt douaneafhandeling, welk scenario ook!

  Niksnutten is geen optie! Welk scenario er ook gekozen wordt in Brussel u moet zich gaan voorbereiden en uw strategie klaar hebben liggen. Tijdens deze inleiding nemen we u mee langs de verschillende scenario’s. We leggen uit welke stappen u kunt nemen en waarom.

12:15

 • Douane aan het woord

  De Brexit-periode valt samen met de implementatie van de UCC in Europa. Welke wijzigingen mogen we de komende jaren, gelet op naleving van douane- en handelsregels, verwachten? Daarnaast zal het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Brexit eigen douanewetgeving in het leven  moeten roepen. Wat is nu de laatste stand van zaken rond douaneregelgeving en wat kan u nog verwachten?

13:00

 • Lunch

14:00

 • Paneldiscussie: Import en export in beweging

  Nederland is één van de landen die de meeste zaken doen met de Britten. Onder andere de elektrische en optische apparatenindustrie, leer- en (leren) schoenenindustrie en de textielindustrie zijn het meest afhankelijk van de Britse vraag. Een zesde tot een zevende deel van hun werk is hiervan afhankelijk. Hoor wat de effecten en gevolgen zijn voor de verschillende sectoren en industrieën en hoe daarmee wordt omgegaan.

15:00

 • Nederlandse kansen door de Brexit

  De Brexit biedt flinke kansen voor de Nederlandse economie. Waar het Verenigd Koninkrijk hoog op de shortlist stond van Amerikaanse en Aziatische bedrijven als vestigingsplaats voor bijvoorbeeld een Europees hoofdkantoor, is het Verenigd Koninkrijk na het referendum minder aantrekkelijk geworden. Daarbij komt dat Britse bedrijven zoveel mogelijk directe toegang willen houden tot de EU interne markt nadat de Brexit een feit is. Derhalve zal voor hen een stevige aanwezigheid in de EU noodzakelijk zijn om de negatieve effecten van de uittreding te beperken.

15:45

 • Afronding door dagvoorzitter met een kritische blik in de toekomst

16:30

 • Afsluitende borrel